ידועים בציבור

 

 

המונח "ידועים בציבור" מתייחס לבני זוג המקיימים מערכת זוגית ללא נישואין. להבדיל מבני זוג נשואים, אצל ידועים בציבור מדובר במצב עובדתי שיש לו השלכות במישור המשפטי. לכן, כאשר יש מחלוקות בין בני הזוג, בית המשפט בוחן את המצב העובדתי, את האופן בו ניהלו חייהם המשותפים ואת ההתאמה להוראות החוק הרלוונטיות המכירות במעמד של ידועים בציבור.

בני זוג יכולים לנהל מערכת זוגית ללא נישואין מסיבות רבות ומגוונות. במקרים מסוימים הם  מעוניינים להינשא, אך לא עושים זאת מכיוון שהם  פסולי חיתון על פי ההלכה (כמו במקרה של כהן וגרושה). מצד שני, ישנם בני זוג שאינם נישאים באופן עקרוני, מכיוון שאינם מעוניינים לקבל על עצמם את מערכת הזכויות והחובות של זוגות נשואים.

המערכת המשפטית בישראל מכירה בזוגיות ללא נישואין בשורה של חוקים, כאשר לכל חוק יש הגדרה משלו בשאלה מי הם ידועים בציבור ומה דרישות הסף להכרה בהם. כך, חוק הירושה, למשל, מכיר בזכות ירושה של בני זוג אשר חיו תחת קורת גג אחת וקיימו משק בית משותף. חוק הביטוח הלאומי מכיר בזכות לקצבת שארים כאשר בן הזוג נפטר.

בכל הקשור למערכת היחסים בין בני הזוג, בתי המשפט מכירים במערכת יחסים זו כשותפות אישית וכלכלית וגם בזכות לפיצוי או למזונות משקמים עם סיום הקשר. יחד עם זאת, ההכרה כפופה להוכחה עובדתית והנטייה היא לצמצם את הזכות לרכוש שנצבר לצרכים המשותפים של הצדדים.

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En