רכוש

 

 

חלוקת רכוש בין בני זוג היא אחת הסוגיות המורכבות בדיני המשפחה. במקרה שאין הסכם בין בני הזוג, יחולק הרכוש שנצבר לצדדים על פי הוראות חוק יחסי ממון (לבני זוג נשואים). לגבי בני זוג שאינם נשואים,  יחול דין אחר בכל הקשור לחלוקת הרכוש.

הסוגיה הבוערת ביותר בעבור מרבית בני הזוג שברשותם בית מגורים משותף, היא פירוק השותפות בבית. השאלה כיצד ובאיזה עיתוי יפורק השיתוף בבית המגורים, היא שאלה קריטית במקרים רבים, שכן בית המגורים המשותף מהווה את לב לבו של הקשר בין בני הזוג.  

ביצועה של חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים שנצברו לצדדים בנישואיהם, כרוכה במקרים רבים במינוי בעלי מקצוע נוספים כגון רואה חשבון, שמאי או אקטואר, על מנת להעריך את שווי הזכויות העומדות לחלוקה.

כאשר מדובר בזכויות פנסיוניות, אישור החוק לחלוקת פנסיה בין בני זוג  מקל במקרים מסוימים על חלוקתן של הזכויות  שנצברו על ידי בני הזוג במהלך נישואיהם. יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי לא בכל מקרה ניתן או משתלם לבצע את הפרוצדורה שנקבעה בחוק.  

מחלוקות רבות בין בני זוג עוסקות בשוויים של נכסים בלתי מוחשיים שנצברו למי מהם במהלך הנישואין, שהם נכסי הקריירה המקנים למי שמחזיק בהם יכולת השתכרות גבוהה יותר לאחר הגירושין. סוג אחר של מחלוקות עוסק בשווי חברות והאופן בו יפורק השיתוף בהן. מאחר שהנטייה המובהקת היא למנוע מצב בו תימשך בין הצדדים שותפות עסקית לאחר הגירושין,  נעשה פירוק השיתוף על פי רוב, בדרך של תשלום מהצד שמקבל את מלוא הבעלות בזכויות, על יסוד הערכת שווי שנערכת על ידי מומחה. 

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En