משמורת

 

 

במסגרת הליכי גירושין נקבעים בין היתר הסדרים שונים המתייחסים לילדים קטינים של בני הזוג. הזכות והחובה של כל אחד מההורים לדאוג לילדיהם הקטינים לא משתנה בעקבות הגירושין. ההורים הם אפוטרופסים טבעיים לילדיהם הקטינים ועד לבגרותם יש להם הזכות והחובה לדאוג לצרכיהם, לבריאותם, חינוכם וכד'. גם במצב של פירוד, ההחלטות בענייני האפוטרופסות צריכות להיעשות במשותף ובהסכמה. אם אין הסכמה, יש להביא את המחלוקת להכרעת בית המשפט.

בישראל, נהוג להפריד בין האפוטרופסות שמוסדרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לבין מושג נוסף הנקרא משמורת. המשמורת מתייחסת להחזקה הפיסית של הילד. בפועל, מדובר במה שמכונה כבית של הילד, המקום בו הוא לן באופן קבוע, כאשר במקביל נקבעים מפגשים בינו לבין ההורה שאינו משמורן.

על פי חוק הכשרות המשפטית, אם ההורים לא הגיעו להסכם, בית המשפט רשאי לקבוע את ההסדרים בקשר לילדים כפי שנראה לו, ובלבד שילדים עד גיל 6 שנים יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. קביעה זו נקראת גם בשם "חזקת הגיל הרך".

בעקבות המלצות ועדה בראשות פרופ' דן שניט שדנה בהיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין וכן ועדה נוספת בעניין הילד ומשפחתו, הוגש ב – 2012 תזכיר חוק הכולל שינויים מהותיים לעומת התפיסה הקיימת.

המלצות הועדה היו, בין היתר, לבטל את חזקת הגיל הרך ולקבוע כללים שיסדירו אחריות הורית משותפת לאחר הגירושין. לדו"ח הועדה צורף גם נוסח של הסכם הורות. הסכם זה כולל ירידה לפרטי הפרטים של האחריות ההורית ויישומה בחיי היומיום.

עד כה טרם עוגנו המלצות הועדה בחקיקה. אבל, בפועל השפעת ההמלצות ניכרת בפסיקת בתי המשפט למשפחה. בניגוד לעבר, אין בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לקבוע את משמורת הקטינים אצל האם כ"ברירת מחדל" וקובעים במקרים רבים, כי משמורת הקטינים תהיה משותפת.

 

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En