מזונות

 

 

תשלום דמי מזונות הוא אחד מן הנושאים המעוררים מחלוקות רבות בסכסוכי גירושין. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא שפסיקת דמי מזונות בישראל כפופה לדין האישי. כלומר: לגבי בני זוג יהודים וילדיהם, יחולו כללים שנקבעו בהלכה.

לגבי בני זוג שנישאו כדת משה וישראל, חלה על הבעל חובה לשאת במזונות אשתו עד הגירושין, לפי רמת החיים ממנה נהנתה במהלך נישואיה. זה הכלל, אך כמובן, ישנם סייגים שונים ולפיכך אין מדובר בחיוב אוטומטי. עצם החיוב או גובה החיוב, תלויים בנסיבות המקרה.

בדומה, חלה על אב יהודי החובה לשאת במזונות ילדיו. אף לחובה זו יש סייגים שונים, היא מוגבלת לצרכים מסוימים של הילדים, לגילם של הילדים ולהכנסות התא המשפחתי.   

במהלך השנים התעוררה ביקורת ציבורית רבה על האופן בו נפסקים דמי מזונות בישראל.   המודל ההלכתי של אב כמפרנס ואם כמטפלת עיקרית של הילדים, לא תואם במקרים רבים את מערכת היחסים במשפחה המודרנית. לפי שעה, למרות התאמות כאלו או אחרות הנעשות על ידי בתי המשפט, נותר המודל הקיים כפי שהוא. ועדה בראשות פרופ' שיפמן אשר הגישה את המלצותיה בשנת 2012 המליצה לקבוע נוסחא מתמטית המשקללת שורה של נתונים רלוונטיים, כגון הכנסות ההורים וזמני השהיה של כל אחד מהם עם הילדים. קביעת דמי המזונות אמורה להתבצע בצורה פשוטה יחסית, על פי הנוסחא שנקבעה. אבל, נכון להיום, אין הסדר חקיקה המשנה את המצב הקיים.

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En