הסכמים

 

במסגרת המשפחתית נהוגים כמה וכמה הסכמים ייחודיים. לגבי בני זוג נשואים או כאלו העומדים להינשא, ניתן לערוך הסכם ממון ובו קובעים הצדדים את ההסדר הרכושי ביניהם, בשונה מההסדר הכללי אשר נקבע בחוק יחסי ממון. הסכם ממון יהיה בר תוקף אם יאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אם הוא נערך לפני הנישואין, ניתן לאשרו גם בפני נוטריון או רושם נישואין.

כאשר מדובר בבני זוג שאינם נשואים, ניתן להסדיר את מערכת היחסים ביניהם על פי הסכם שיפרט את ההסכמות ביניהם. הסכם זה אינו כפוף לחוק יחסי ממון אך ניתן לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

במקרים אחרים, יורשים הזכאים לחלק מעיזבון, יכולים להסדיר ביניהם את חלוקת העיזבון עוד לפני מתן צו הירושה/קיום הצוואה, באופן שיקל עליהם לקבל את חלקם או בהיבטי המסוי הקשורים בכך.

הסכמי גירושין הם הסכמים המסדירים את חלוקת הרכוש בין בני זוג ואת הסוגיות הנלוות לגירושין כגון מזונות, משמורת וכד'. הסכמים אלו מחייבים אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ועל פיהם פונים בני הזוג לבית הדין הרבני על מנת להסדיר את מתן הגט וקבלתו על פי ההלכה.

לעתים, בני הזוג מעוניינים לנסות ולשם את התא המשפחתי. על מנת לקבוע את ההסדרים ביניהם במהלך הניסיון ועל מנת להימנע ממחלוקות נוספות במקרה שניסיון זה לא יצלח, ניתן לערוך הסכם שלום בית אשר יכלול בתוכו גם את תנאי הגירושין והאופן בו תיושם ההחלה להתגרש, ככל שתתקבל.

 

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En