גישור

 

 

גישור (Mediation) וגירושין בשיתוף פעולה (collaborative divorce) הן שתי שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים במשפחה. בהליך הגישור מסייע המגשר לבני הזוג לקיים משא ומתן ביניהם ולהסדיר המחלוקות ביניהם בהסכם. ההליך הוא וולונטרי, כלומר: אי אפשר לכפות הליך גישור על מי מהצדדים. על ההליך חל גם חסיון. כלומר: אם הגישור לא הצליח והצדדים מתדיינים בבית המשפט, נאסר על הצדדים להביא בפני בית המשפט דברים שהוחלפו ביניהם בהליך הגישור.

גירושין בשיתוף פעולה הוא מודל ליישוב סכסוך על ידי בעלי מקצוע העומדים לרשות הצדדים ומנהלים משא ומתן ביניהם במטרה ליישב את המחלוקות בהסכם. על פי מודל זה, לכל אחד מן הצדדים עורך דין המייצג אותו. אלא שבניגוד להליך המתנהל בבית משפט, בהליך זה מדובר בעורכי דין שעברו הכשרה מתאימה לניהול משא ומתן שיתופי. בדרך זו פועל כל אחד מעורכי הדין להגן על זכויות הלקוח במשא ומתן בונה, בכפוף להתחייבות מוקדמת להימנע מפניה לבתי המשפט ופתרון המחלוקות בדרך של הסכמה, במסגרת ההליך. לצדדים עומד צוות של בעלי מקצוע, בהם מטפלים משפחתיים ויועצים פיננסיים. גם בעלי המקצוע הנוספים עברו הכשרה לעבודה על פי מודל זה.

גם על פי מודל זה, חל חיסיון על ההליך, על פי הסכם עליו חותמים הצדדים בתחילת ההליך.

שתי השיטות מתאימות למשפחות בהן יש רצון להסדיר את הסכסוך בדרך של הידברות ולהימנע מקיום הליכים בבית המשפט/בית דין.   

 

 

 

 

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En