גירושין

 

על פי החוק, לבתי דין רבניים סמכות ייחודית לעניין גירושין בין בני זוג יהודים. לכן, אקט הגירושין יתבצע בכל מקרה על ידי בית הדין.  אם הגירושין אינם בהסכמה, ידון בית הדין גם בתביעת הגירושין או בתביעת שלום הבית ויש לו בעניין זה סמכות ייחודית.

 

לעתים, כאשר מוגשת תביעת גירושין, מבקש מי מבני הזוג, כי בית הדין ידון גם בעניינים הנלווים לגירושין, כמו חלוקת רכוש, משמורת  או מזונות וכד'. לבית הדין הרבני סמכות לכרוך את העניינים הנלווים, בכפוף למבחנים שנקבעו לעניין זה על פי החוק והפסיקה. תנאי חשוב מאוד הוא, כי התביעה והבקשה לכרוך את העניינים הנלווים, הוגשו לפני שנפתחו הליכים באותו עניין - בבית המשפט.

 

כאן המקום לציין, כי באותם עניינים נלווים יש סמכות מקבילה לבית הדין ולבית המשפט למשפחה. על רקע זה, התפתח במהלך השנים "מירוץ סמכויות", כאשר כל אחד מבני הזוג ניסה להשיג   את משנהו ולקבל ערכאה שתהיה נוחה לו.

 

כאשר מדובר בבני זוג החפצים בגירושין, לא צפויות בעיות או עיכובים מיוחדים בסידור הגט. כאשר מדובר ברצון של אחד מבני הזוג בלבד וללא הסכמה, יש להוכיח לבית הדין עילה לגירושין. העילה היא אחת מן העילות המוכרות על פי ההלכה.   

 

כאשר בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים ולא התקדשו בנישואין דתיים על פי ההלכה, אין רלוונטיות לעניין זה של הוכחת עילה לפי ההלכה. אבל, כדי להכריז על בטלות הנישואין יקבע בית הדין בדרך כלל, כי בני הזוג יסדרו גט (גט לחומרא) כדי להבהיר באופן חד משמעי שאינם נשואים וכי האישה תהא פנויה החל ממועד סידור הגט ואילך.

כאשר מדובר בזוגות מעורבים או חסרי דת,  מתירים את נישואיהם בהליך של התרת נישואין המתקיים בדרך כלל בבית המשפט לענייני משפחה, על פי הוראות החוק להתרת נישואין. בשלב ראשון דן בית המשפט לענייני משפחה בשאלה האם יש להפנות את בני הזוג לעריכת טקס גירושין בבית דין של אחת מן העדות הדתיות המוכרות. אם החליט כי אין להפנות לבית דין של עדה דתית מוכרת, מוסמך בית המשפט לענייני משפחה להתיר את הנישואין. בית הדין יסתייע במידת הצורך גם בחוות דעת על דיני הנישואין במדינה בה נישאו בני הזוג ויבצע את התרת הנישואין בהתאם לחוק החל באותה מדינה.

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En