חובת גישור לפני הליכים – איך זה הולך להיראות? 

 

 

 

שנתיים חלפו מאז שנחקק החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה וביום 17 ביולי הוא ייצא לדרך, לאחר שאושרו התקנות המסדירות את אופן הפעלתו.

 איך, אם כן, תעבוד הפרקטיקה החדשה? החידוש הגדול הוא שכל הליך שבמרכזו סכסוך משפחתי, יתחיל בהגשת טופס ליחידת הסיוע ובו יתבקש יישוב הסכסוך. אפשר להגיש את הטופס ליחידת הסיוע שפועלת ליד בית המשפט לענייני משפחה וגם לזו שפועלת ליד בית הדין הרבני. מאוחר יותר, אם בכל זאת הצדדים יגררו לתביעות,  תהיה למי שיגיש את הטופס הזכות לבחור היכן הוא מעוניין לקיים את ההתדיינות.

עם הגשת הטופס יתחיל שעון החול לתקתק ובתוך פרק זמן של 45-60 יום, יתקיימו ארבע פגישות מידע, היכרות ותיאום (מהו"ת). בפועל, יתקיימו הפגישות עם עובדות סוציאליות כשברקע ישתתף לפחות בחלקן, עורך דין בעל ניסיון בגישור.

החל מן הפגישה השניה , הצדדים יוכלו לצרף לפגישות את באי כוחם ואם תהיה הסכמה, יוכלו לצרף כל אדם אחר שנוכחותו תוכל לתרום ליישוב הסכסוך.

מטרת הפגישות היא לתת מידע לבני המשפחה המסוכסכים על ההשלכות המשפטיות, הרגשיות והחברתיות של ההליך על בני המשפחה המסוכסכים ועל דרכי הפתרון של הסכסוך. בנוסף, ייחודו הפגישות להכרת הצדדים, לקביעת הסדרים זמניים או מתן המלצה על גורם שאליו יופנו להמשך הליך יישוב הסכסוך.

במסגרת הפגישות, תהיה גם אפשרות להזמין קטין, אם הדבר נעשה בהסכמת שני ההורים וכמובן, אם נראה שהפגישה עמו היא לטובתו.

הפגישות כולן יהיו חסויות והמידע שיימסר בהן יישאר חסוי גם אם הצדדים ינהלו מאוחר יותר הליכים משפטיים.

לאחר שפגישות המהו"ת יסתיימו, הצדדים יצטרכו להודיע בתוך עשרה ימים אם הם מעוניינים לקיים הליך גישור או גירושין בשיתוף פעולה, על מנת ליישב את הסכסוך ביניהם. אם הסכימו, יודיעו גם על הסכמתם בקשר לתקופת הארכה של עיכוב ההליכים, תקופה בה לא יוכלו להגיש תביעות לבית המשפט או בית הדין. אם לא יסכימו על הארכת עיכוב ההליכים, יוכל מי שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, להגיש את תביעותיו לערכאה השיפוטית.

מאחר שמדובר בתקופה לא קצרה שבה מעוכבים ההליכים, עלולות להיווצר בעיות מיידיות שמצריכות תשובה מיידית, כמו עיכוב יציאה מן הארץ, מזונות זמניים, הנפקת דרכון, פעולה רפואית דחופה לקטין  וכד'. בקשות אלו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט גם בעת שהצדדים מנסים ליישב את הסכסוך ביחידת הסיוע. 

כשם שאפשר להאריך את תקופה עיכוב ההליכים בהסכמת בני המשפחה או, באופן מוגבל יותר, על פי פניית יחידת הסיוע, כך ניתן גם לקצרה. כך, במקרה שבו יש בקשה דחופה להעביר ילד למסגרת חינוכית. כך, כשמדובר בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי לקטין. עיכוב ההליכים יקוצר גם כאשר יש דחיפות רבה לקביעת מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, כאשר מדובר במקרים חריגים בהם המתנה לסיום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש להורים או לילדיהם.

בדומה, כשברקע יש אלימות בין בני המשפחה, בית המשפט יכול לקצר את עיכוב ההליכים. אפשר יהיה לקצר את ההליכים גם אם מתנהל נגד אחד הצדדים הליך לפשיטת רגל או שהוצא צו לכינוס נכסיו.

מנגד, יש לקחת בחשבון ניסיונות של מי מהצדדים לעכב את ההליכים על ידי ביטול מפגשים, אי התייצבות וכד'. במקרה שכזה, ניתן יהיה להאריך את תקופה עיכוב ההליכים כך שההליך ביחידת הסיוע לא ייפגע בשל ניסיונות שכאלה.

 

 

 

ע   |   En

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

פרלמן גלעדי, משרד עורכי דין ונוטריון    |    רחוב כצנלסון 7 א, רמת השרון, 4724007    |    טלפון: 03-6206338, פקס': 03-6206334    |    דואר אלקטרוני: perlmangiladi@gmail.com

ע   |   En